Mūs atbalsta

Projekts īstenots ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras inkubācijas progammas atbalstu ERAF projekta nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie Biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros 

Projekts īstenots ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” atbalstu. ERAF projekta līguma nr. SKV-L-2022/19 no 19.01.2022. 

Projekts īstenots ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku atīstībai Lauku attīstības programmas “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietas attīstības stratēģija)”. Projekts tiek īstenots sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.-2020.” ietvaros. Projekta nr.:

19-05-AL23-A019.2106-00003

20-05-AL23-A019.2106-000013

Projekts īstenots ar Madonas novada pašvaldības grantu konkursiem:

Biznesa ideju konkurss – Madona var labāk!

Uzņēmēju sadarbības projekts